Werkwijze

Op interim-basis help ik organisaties die meer zicht willen hebben op de belangrijkste (financiële) risico’s. 

AJE-Interim staat boven de bedrijfsprocessen. Vanuit deze positie volg ik geen vaste route naar het oplossen van probleemgebieden, maar in globale zin is dit de werkwijze van AJE-Interim:

  1. Risico’s inzichtelijk maken (framework).
  2. In kaart brengen benodigde implementaties om risico’s te beheersen.
  3. Organisatorische veranderingen implementeren en begeleiden.

Het is mijn taak om bewustwording te creëren, draagvlak te scheppen en eigenaarschap te ontwikkelen. Zo komen organisaties weer ‘in control’ en wordt de continuïteit van het bedrijf gewaarborgd.

Wilt u exact weten wat ik voor uw organisatie kan betekenen? Laten we dat in kaart brengen.

Contact met AJE Interim